Encontrados 1463 resultados para: Csak

 • Uram azért csak menjen szolgája elõtt, én pedig lassan tovább vonulok az elõttem járó nyáj lépésében és a gyerekek lépésében, amíg eljutok uramhoz Szeirbe." (Teremtés könyve 33, 14)

 • Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!" (Teremtés könyve 33, 15)

 • Ha sok menyasszonyi hozományt és ajándékot követeltek, mindent megadok, amit kívántok. Csak a lányt engedjétek feleségül hozzám." (Teremtés könyve 34, 12)

 • Csak akkor járhatunk kedvetekben, ha olyanok lesztek mint mi, vagyis ha mindenki körülmetélkedik, aki a férfinemen van köztetek. (Teremtés könyve 34, 15)

 • De a férfiak csak egy feltétel alatt készek nálunk maradni és velünk egy néppé válni: ha nálunk is mindenkit körülmetélnek, aki a férfinemhez tartozik, mint ahogy õk is körül vannak metélve. (Teremtés könyve 34, 22)

 • Jákob így szólt Simeonhoz és Lévihez: "Szerencsétlenségbe sodortok azzal, hogy gyûlöletessé tesztek az ország lakói, a kánaániták és a periziták elõtt. Nekem csak kevés emberem van. Ha összefognak ellenem, legyõznek, és elpusztítanak családommal együtt." (Teremtés könyve 34, 30)

 • Azután tovább vonultak Bételbõl. Csak kis távolságra voltak Efratától, amikor Ráchelt elõvette a szülés fájdalma; nehéz szülése volt. (Teremtés könyve 35, 16)

 • Júda így felelt: "Akkor tartsa meg magának, csak ne legyünk gúny tárgyává. Elküldtem a kecskebakot, de nem találtad meg." (Teremtés könyve 38, 23)

 • De amikor ki akarták vinni, elküldött apósához, s ezt üzente: "Attól a férfitól estem teherbe, akiéi ezek a holmik." És folytatta: "Nézz csak utána, kié ez a pecsétgyûrû, ez a zsineg és ez a bot." (Teremtés könyve 38, 25)

 • Tehát egész vagyonát rábízta Józsefre, s nem törõdött semmivel, csak az étellel, amit evett. József amellett szép külsejû és szép arcú volt. (Teremtés könyve 39, 6)

 • Neki sincs ebben a házban nagyobb hatalma, mint nekem. Semmit sem vont meg tõlem, csak egyedül téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" (Teremtés könyve 39, 9)

 • A felügyelõ rábízta Józsefre az összes foglyot, aki csak a börtönben volt. Ami ott történt, annak az õ rendelkezése szerint kellett végbemenni. (Teremtés könyve 39, 22)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina