Encontrados 9 resultados para: Célba

  • Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az õ ivadéka közé. Õ széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." (Teremtés könyve 3, 15)

  • A harmadik nap majd kilövöm nyilamat arrafelé, mintha célba lõnék. (Sámuel I. könyve 20, 20)

  • Saul körül is tombolt a harc. Az íjászok célba vették és súlyosan megsebesítették. (Sámuel I. könyve 31, 3)

  • Káromló szavuk még az eget is célba veszi, nyelvük arcátlanul sérteget a földön. (Zsoltárok könyve 73, 9)

  • Nagy haragra gerjedt, és a zsidókon akarta megbosszulni a gyalázatot, amit azok az emberek okoztak, akik menekülésre kényszerítették. Ezért megparancsolta kocsija hajtójának, hogy megállás nélkül hajtson, s (mielõbb) érjen célba, pedig már fenyegette Isten igazságos ítélete. Gõgjében azt mondta: "Jeruzsálemet a zsidók temetõjévé teszem, mihelyt odaérek." (Makkabeusok II. könyve 9, 4)

  • vagy mint a célba lõtt nyíl mögött az átszelt levegõ rögtön ismét egybefolyik, úgyhogy pályáját többé nem lehet felismerni; (Bölcsesség könyve 5, 12)

  • Elröppennek a villámok jól irányzott nyilai, s a felhõkbõl, mint jól megfeszített íjból a célba találnak. (Bölcsesség könyve 5, 21)

  • Kifeszítette íját és célba vett, nyilainak célpontjává lettem. (Siralmak könyve 3, 12)

  • Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. (Filippieknek írt levél 3, 12)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina