Encontrados 74 resultados para: Boldog

 • Lea erre ezt mondta: "Én boldog! Hiszen a lányok boldognak hirdetnek majd engem!" Ezért Ásernek nevezte. (Teremtés könyve 30, 13)
 • Hét napig ünnepelj az Úr, a te Istened tiszteletére azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt. Mert az Úr, a te Istened minden termésedben, s kezed minden munkájában megáld, légy hát valóban boldog. (Második Törvénykönyv 16, 15)

 • Boldog vagy, Izrael! Ki hasonló tehozzád, Te gyõzedelmes nép? Az Úr a védõpajzsod, A küzdõ kard, mely dicsõségre emel. Ellenségeid vesztedre törnek, De te hátukon taposol." (Második Törvénykönyv 33, 29)

 • Gedeon, Joás fia boldog öregség után halt meg, s atyjának, Joásnak sírjában temették el az abiezrita Ofrában. (Bírák könyve 8, 32)

 • Tóbiás elégedetten távozott Rágueltõl. Vidám szívvel magasztalta az ég és a föld Urát, a mindenség Királyát, hogy így sikerült az útja. Õ is áldással búcsúzott Rágueltõl és feleségétõl, Ednától: "Nagyon boldog volnék, ha egész életemben tisztelhetnélek benneteket!" (Tóbiás könyve 10, 13)

 • Hiszen Jeruzsálem újra fölépül, és az õ háza is minden idõkre. Boldog volnék, ha nemzetségembõl valaki megérné, megláthatná dicsõségedet és magasztalhatná az ég Királyát. Zafírból és smaragdból épülnek majd Jeruzsálem kapui, drágakõbõl a falaid. Aranyból lesznek Jeruzsálem bástyái és színaranyból a falaid. (Tóbiás könyve 13, 16)

 • Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddõ szavát! (Jób könyve 5, 17)
 • Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bûnösök útján és nem vegyül a csúfot ûzõk közé. (Zsoltárok könyve 1, 1)

 • (Tanítóköltemény - Dávidtól.) Boldog, akinek a bûne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. (Zsoltárok könyve 32, 1)

 • Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét, akinek lelkében nem lakik álnokság. (Zsoltárok könyve 32, 2)

 • Boldog a nép, melynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott. (Zsoltárok könyve 33, 12)

 • Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül. (Zsoltárok könyve 34, 9)
“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina