Encontrados 336 resultados para: Benne

 • Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?" Így válaszolt: "Nem pusztítom el, ha csak negyvenöt igazat találok benne." (Teremtés könyve 18, 28)

 • õt magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne. (Teremtés könyve 37, 24)

 • Amikor Ruben késõbb ismét odament a ciszternához, József már nem volt benne. Megszaggatta ruháját, (Teremtés könyve 37, 29)

 • Amikor kibontotta, látta, hogy egy nyöszörgõ gyermek van benne. Részvét ébredt benne iránta és így szólt: "Egy héber gyerek." (Kivonulás könyve 2, 6)

 • Ugyanabban a házban kell elfogyasztani, húsából nem vihetsz ki semmit a házon kívülre. Csontot nem törhettek össze benne. (Kivonulás könyve 12, 46)

 • El is tették másnapra, ahogy Mózes parancsolta: ez nem bûzlött, és férgek sem voltak benne. (Kivonulás könyve 16, 24)

 • Tiszteld õt, hallgass szavára és ne lázadozz ellene. Engedetlenségedet nem bocsátaná meg, mivel az én nevem van benne. (Kivonulás könyve 23, 21)

 • Azután visszajöttek mindazok, akiket a szívük erre indított, s áldozatos lélekkel hozták adományaikat az Úrnak a találkozás sátorának elkészítéséhez, a benne végbemenõ szolgálathoz és a szent ruhákhoz. (Kivonulás könyve 35, 21)

 • Azután vedd a kenetet és szenteld fel a hajlékot mindennel, ami benne van. Szenteld fel minden felszerelésével együtt, hogy szent legyen. (Kivonulás könyve 40, 9)

 • Az Úr felhõje napközben a hajlék fölött lebegett, éjjel azonban tûz volt benne egész Izrael szeme láttára egész vándorlásuk idején. (Kivonulás könyve 40, 38)

 • Ezután Mózes vette az olajat, és megkenéssel fölszentelte a hajlékot s mindazt, ami benne volt. (Leviták könyve 8, 10)

 • de a forrás, a ciszterna és a nagy tó tiszta marad. Aki azonban megérint egy benne levõ hullát, az tisztátalanná válik. (Leviták könyve 11, 36)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina