Encontrados 9 resultados para: Atyák

  • Kegyelmét megtartja ezrek számára, megbocsátja a vétket, a hibát, a bûnt, de nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem az atyák vétkét számon kéri fiaiktól és unokáiktól harmad- és negyedízig." (Kivonulás könyve 34, 7)

  • Ne borulj le ezek elõtt a képek elõtt és ne imádd õket; mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Az atyák vétkét megtorlom gyûlölõim fiain, sõt fiainak fiain és azok fiain is. (Második Törvénykönyv 5, 9)

  • Kérdezgesd a letûnt nemzedéket, vedd fontolóra az atyák bölcsességét. (Jób könyve 8, 8)

  • Csodákat tett az atyák szeme láttára Egyiptom földjén és Tánisz mezején. (Zsoltárok könyve 78, 12)

  • Mint az atyák, a hûséget megszegve, õk is elfordultak; mint a csalfa íj, eltérültek. (Zsoltárok könyve 78, 57)

  • Mert titokban áldoztak a dicsõ atyák buzgó fiai, és egy szívvel-lélekkel elkötelezték magukat az isteni törvényre, hogy a szentek egyformán osztoznak a közös javakban és a közös veszélyekben, s már elõre rázendítettek az atyák énekeire. (Bölcsesség könyve 18, 9)

  • Mert leomló ruháján ott volt az egész világ ábrázolása, az atyák magasztos neve a négy sor metszett kövön, és fejének díszén a te fönséged. (Bölcsesség könyve 18, 24)

  • Erre válaszul így beszélt: "Testvérek és atyák! Hallgassatok meg! A dicsõség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, amikor még Mezopotámiában élt, mielõtt még Háránban letelepedett volna, (Apostolok Cselekedetei 7, 2)

  • Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen. (Rómaiaknak írt levél 9, 5)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina