Encontrados 85 resultados para: Angyala

 • Isten angyala egy vízforrásnál talált rá a pusztában, a Sur felé vezetõ úton levõ forrásnál. (Teremtés könyve 16, 7)

 • "Úrnõm, Sárai elõl menekülök" - válaszolta. Isten angyala ezt mondta neki: "Térj vissza újra úrnõdhöz és hajolj meg hatalma elõtt." (Teremtés könyve 16, 9)

 • Az Úr angyala még ezt mondta: "Utódaidat oly számossá teszem, hogy sokaságuk miatt megszámlálni sem tudják õket." (Teremtés könyve 16, 10)

 • Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égbõl megszólította Hágárt és azt mondta: "Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. (Teremtés könyve 21, 17)

 • De az Úr angyala rászólt az égbõl és azt mondta: "Ábrahám, Ábrahám!" "Itt vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 22, 11)

 • Azután az Úr angyala az égbõl másodszor is szólt Ábrahámhoz, (Teremtés könyve 22, 15)

 • Isten angyala álmomban megszólított: "Jákob!" "Itt vagyok" - feleltem. (Teremtés könyve 31, 11)

 • Itt megjelent neki az Isten angyala a tûz lángjában, egy égõ csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. (Kivonulás könyve 3, 2)

 • Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták csapata elõtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhõoszlop eljött elõlük, mögöttük ereszkedett le, (Kivonulás könyve 14, 19)

 • Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt. (Számok könyve 22, 22)

 • Az Úr angyala most a szõlõk közt vezetõ szurdokban jelent meg, ahol mindkét oldalon fal volt. (Számok könyve 22, 24)

 • Az Úr angyala ezután újra helyet változtatott, s egy olyan szûk helyre állt, hogy se jobbra, se balra nem lehetett kitérni. (Számok könyve 22, 26)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina