Encontrados 243 resultados para: Akár

 • Ha valaki tisztátalanságot érint, akár emberét, akár állatét, akár bármilyen tisztátalan dolgot, és utána eszik az Úrnak közösségi áldozatul felajánlott áldozatnak a húsából, azt ki kell irtani népébõl." (Leviták könyve 7, 21)

 • Amikor letelt tisztulásának ideje - akár fiúról, akár leányról van szó -, vigyen a papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához egy egyéves bárányt égõáldozatul és egy galambot vagy gerlét bûnért való áldozatul. (Leviták könyve 12, 6)

 • Ha a lepra a ruhát támadja meg, akár gyapjú- vagy vászonruha, (Leviták könyve 13, 47)

 • akár szövet, gyapjútakaró, vászontakaró, bõrtakakaró vagy bármilyen bõrbõl készült darab, (Leviták könyve 13, 48)

 • Miután kimosták, vizsgálja meg a foltot, s ha úgy látja, hogy nem változott meg, még ha nem is terjed tovább, a tárgy akkor is tisztátalan. El kell égetni tûzben, akár a színén, akár a fonákján van a folt. (Leviták könyve 13, 55)

 • A pap mutassa be még a bûnért való áldozatot, s ezzel megszabadítja tisztátalanságától azt, aki meg akar tisztulni. (Leviták könyve 14, 19)

 • ajánlja fel bûnért való áldozatul, a másikat meg égõáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr elõtt való kiengesztelõdés szertartását azon, aki meg akar tisztulni." (Leviták könyve 14, 31)

 • Aki ilyen folyásban szenved, annak tisztátalanságára ez vonatkozik: Akár kiengedi a teste ezt a folyást, akár visszatartja, mindig tisztátalan. (Leviták könyve 15, 3)

 • Ha akár közületek való, akár idegen elpusztult, vagy megsebzett állatból eszik, mossa ki a ruháját és fürödjön meg vízben. Estig tisztátalan marad, azután tiszta lesz. (Leviták könyve 17, 15)

 • Ne fedd föl nõvéred meztelenségét, akár apádnak a lánya, akár anyádnak a lánya. Akár otthon született, akár házon kívül, ne fedd föl meztelenségét. (Leviták könyve 18, 9)

 • "Szólj Áronhoz, a fiaihoz és Izrael egész népéhez és mondd meg nekik: Ha Izrael fiai közül valaki, vagy pedig egy idegen, áldozatot mutat be, akár fogadalmi, akár olyan önkéntes adományt, amelyet az Úrnak be szoktak mutatni égõáldozatul, (Leviták könyve 22, 18)

 • Ha valaki szarvasmarhát vagy juhot fogadalomból vagy önkéntes adományként közösségi áldozatul akar bemutatni, akkor annak hibátlannak kell lennie, hogy tetszésre találjon. Nem szabad, hogy hibája legyen. (Leviták könyve 22, 21)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina