Encontrados 141 resultados para: Útra

 • Erre Rebekka útra kelt szolgálóival. Tevékre szálltak és követték az embert. A szolga átvette Rebekkát és elindult. (Teremtés könyve 24, 61)

 • Hallgasd meg hát tanácsomat, fiam! Kelj útra és menekülj testvéremhez, Lábánhoz, Háránba. (Teremtés könyve 27, 43)

 • Kelj útra, és menj Paddan-Aramba, Betuelnek, anyád atyjának házába és onnan vegyél feleséget magadnak, Lábánnak, anyád testvérének leányai közül! (Teremtés könyve 28, 2)

 • Isten szólt Jákobhoz: "Kelj útra, menj föl Bételbe és maradj ott! Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elõl." (Teremtés könyve 35, 1)

 • Útra kell kelnünk és Bételbe mennünk, hogy ott oltárt építsünk Istennek, aki szükség idején meghallgatott és velem volt utamon, amerre jártam." (Teremtés könyve 35, 3)

 • Jákob elásta õket a Szichem mellett álló tölgyfa alá, azután útra keltek. A környezõ városokat elfogta az Istentõl való félelem, és nem üldözték Jákob fiait. (Teremtés könyve 35, 5)

 • József parancsot adott, hogy töltsék meg zsákjukat gabonával, a pénzt tegyék mindegyiknek a takarmányos zsákjába és adjanak nekik élelmet az útra. Így is tettek. (Teremtés könyve 42, 25)

 • Akkor Júda ezt mondta atyjának, Izraelnek: "Engedd el velem a fiút, azután keljünk útra és menjünk le, hogy életben maradjunk, s ne haljunk meg, te is, gyermekeink is. (Teremtés könyve 43, 8)

 • Izrael fiai így is tettek. József a fáraó parancsára szekereket adott nekik és élelemmel is ellátta õket az útra. (Teremtés könyve 45, 21)

 • Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan kenyeret sütöttek. Kovászt nem tettek bele, hiszen az egyiptomiak kiûzték õket, nem késlekedhettek és nem készíthettek eledelt az útra. (Kivonulás könyve 12, 39)

 • Ezért a Sás-tenger menti pusztán vezetõ útra terelte õket. Izrael fiai jól fölfegyverkezve vonultak ki Egyiptomból. (Kivonulás könyve 13, 18)

 • A Ruben táborába besorozottak - összesen 151450-en - keljenek útra másodiknak, csapataik rendjében. (Számok könyve 2, 16)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina