Encontrados 224 resultados para: Áron

 • hogy a machpelai barlangot, ami az övé, és birtokának szélén fekszik, engedje át nekem. Adja el nekem jelenlétetekben teljes áron temetõhelynek." (Teremtés könyve 23, 9)

 • Az Úr erre haragosan mondta Mózesnek: "Áron, a levita, nem a testvéred? Tudom, hogy jól beszél. Nézd, már úton van, hogy találkozzék veled. Ha meglát, nagyon megörül neked. (Kivonulás könyve 4, 14)

 • Mózes és Áron ezután elmentek és összegyûjtötték a véneket Izrael fiai közül. (Kivonulás könyve 4, 29)

 • Áron beszámolt mindenrõl, amit az Úr Mózesnek mondott. Õ meg a nép szeme láttára bemutatta a csodajeleket. (Kivonulás könyve 4, 30)

 • Ezután Mózes és Áron elmentek, és így szóltak a fáraóhoz: "Ezt üzeni Jahve, Izrael Istene: Engedd, hadd vonuljon ki népem, hogy a pusztában ünnepet rendezzen nekem." (Kivonulás könyve 5, 1)

 • Egyiptom királya így felelt: "Miért akarjátok ti, Mózes és Áron, a népet elvonni a munkától? Menjetek ti is dolgozni!" (Kivonulás könyve 5, 4)

 • Áron Elisebát, Amminadab lányát, Nachson nõvérét vette feleségül, aki Nadabot, Abihut, Eleazárt és Itamárt szülte neki. (Kivonulás könyve 6, 23)

 • Eleazár, Áron fia Putiál egyik leányát vette feleségül, s az Pinchaszt szülte neki. Ezek a leviták családfõi nemzetségeik szerint. (Kivonulás könyve 6, 25)

 • Ezek Áron és Mózes, akiknek az Úr megparancsolta: "Vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl csoportjaik szerint." (Kivonulás könyve 6, 26)

 • Õk beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Ezek Mózes és Áron. (Kivonulás könyve 6, 27)

 • Az Úr megnyugtatta Mózest: "Nézd, olyanná teszlek a fáraó elõtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. (Kivonulás könyve 7, 1)

 • Neki mondj el mindent, amit veled közlök, s testvéred, Áron továbbítsa a fáraónak, hogy így elengedje Izrael fiait országából. (Kivonulás könyve 7, 2)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina