Encontrados 53 resultados para: Abnér

 • Numele soţiei lui Saul era Ahinóam, fiica lui Ahimáaţ. Numele căpeteniei armatei sale era Abnér, fiul lui Ner, unchiul lui Saul. (Cartea întâi a lui Samuél 14, 50)

 • Chiş, tatăl lui Saul, şi Ner, tatăl lui Abnér, erau fiii lui Abiél. (Cartea întâi a lui Samuél 14, 51)

 • Când l-a văzut Saul pe Davíd ieşind împotriva filisteanului, i-a zis lui Abnér, căpetenia armatei: „Al cui fiu este tânărul acesta, Abnér?”. Abnér i-a răspuns: „Pe viaţa ta, rege! Nu ştiu”. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 55)

 • Când s-a întors Davíd, după ce îl omorâse pe filistean, Abnér l-a luat şi l-a adus înaintea lui Saul. [Davíd] avea în mână capul filisteanului. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 57)

 • Regele s-a aşezat la locul său ca în celelalte dăţi, la locul său de lângă perete. Ionatán s-a ridicat şi Abnér a stat lângă Saul. Iar locul lui Davíd era gol. (Cartea întâi a lui Samuél 20, 25)

 • Davíd s-a ridicat şi a venit la locul unde Saul îşi fixase tabăra şi a văzut locul unde era culcat Saul. Era şi Abnér, fiul lui Ner, căpetenia armatei lui. Saul era culcat între care, iar poporul stătea în jurul lui. (Cartea întâi a lui Samuél 26, 5)

 • Davíd şi Abişái au ajuns la popor noaptea şi, iată, Saul era culcat şi dormea între care, iar suliţa lui era înfiptă în pământ la capul lui! Abnér şi poporul lui erau culcaţi în jurul său. (Cartea întâi a lui Samuél 26, 7)

 • A strigat poporului şi lui Abnér, fiul lui Ner: „Oare vei răspunde, Abnér?”. Abnér a răspuns: „Cine eşti tu care strigi către rege?”. (Cartea întâi a lui Samuél 26, 14)

 • Davíd i-a zis lui Abnér: „Oare nu eşti tu bărbat? Cine este ca tine în Israél? De ce atunci nu l-ai păzit pe rege, stăpânul tău? A venit cineva din popor ca să-l omoare pe rege, stăpânul tău. (Cartea întâi a lui Samuél 26, 15)

 • Abnér, fiul lui Ner, căpetenia armatei pe care o avea Saul, l-a luat pe Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi l-a dus la Mahanáim. (Cartea a doua a lui Samuél 2, 8)

 • Abnér, fiul lui Ner, şi slujitorii lui Iş-Bóşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanáim spre Gabaón. (Cartea a doua a lui Samuél 2, 12)

 • Abnér i-a zis lui Ióab: „Să se ridice tinerii şi să se bată înaintea noastră!”. Ióab a răspuns: „Să se ridice!”. (Cartea a doua a lui Samuél 2, 14)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina