Encontrados 1561 resultados para: înaintea

 • Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în faţa lui Pónţiu Pilát: (Scrisoarea întâi a sf. apostol Paul către Timotéi 6, 13)

 • Aminteşte-le acestea şi îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc niciun folos, ci duc la pieirea ascultătorilor! (Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotéi 2, 14)

 • Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, ca un împărţitor corect al cuvântului adevărului! (Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotéi 2, 15)

 • Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: (Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotéi 4, 1)

 • Şi nu este nicio creatură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii aceluia în faţa căruia [vom da] cont. (Scrisoarea către Evrei 4, 13)

 • Căci Cristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mână [de om], prefigurare a celui adevărat, ci chiar în cer, ca să se arate acum înaintea feţei lui Dumnezeu în favoarea noastră, (Scrisoarea către Evrei 9, 24)

 • Prin credinţă, Enóh a fost înălţat ca să nu vadă moartea şi nu a fost găsit pentru că Dumnezeu îl înălţase. Înainte de înălţarea lui, el a primit mărturie că era plăcut înaintea lui Dumnezeu. (Scrisoarea către Evrei 11, 5)

 • să vă întărească pentru orice [lucrare] bună, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin! (Scrisoarea către Evrei 13, 21)

 • Religiozitatea curată şi fără pată înaintea lui Dumnezeu şi a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se păstra nepătaţi de lume. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 1, 27)

 • Într-adevăr, ce onoare ar fi să suportaţi pedeapsa dacă aţi păcătuit? Dar dacă suportaţi suferinţa, deşi faceţi binele, aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 2, 20)

 • în timp ce îngerii, deşi mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată blasfemă împotriva lor. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 2, 11)

 • Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr: ne vom linişti inima înaintea lui (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 19)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina