Encontrados 1561 resultados para: înaintea

 • Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau [în picioare] înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 2)

 • A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 3)

 • Şi fumul de tămâie s-a înălţat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 4)

 • A sunat din trâmbiţă şi cel de-al şaselea înger şi am auzit un glas [venind] parcă din cele patru coarne ale altarului de aur care se află înaintea lui Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 13)

 • Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două candelabre care stau înaintea Stăpânului pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 4)

 • Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor au căzut cu faţa la pământ şi l-au adorat pe Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 16)

 • Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 4)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • Şi au început să se prosterne înaintea dragonului, pentru că a dat autoritate Fiarei, precum şi să se prosterne şi înaintea Fiarei, spunând: „Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 4)

 • S-au prosternat înaintea ei toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 8)

 • Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se prosterne înaintea Fiarei dintâi, căreia i se vindecase rana de moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 12)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina