Encontrados 1561 resultados para: înaintea

 • Celui care poate să vă ferească de la poticnire şi să vă prezinte înaintea gloriei sale neprihăniţi şi cu bucurie, (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 24)

 • unicului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, glorie, măreţie, tărie şi putere înaintea tuturor veacurilor şi acum şi în vecii vecilor! Amin! (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 25)

 • Ioan, către cele şapte Biserici care sunt în Asia: har vouă şi pace de la cel care este, care era şi care vine; şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 4)

 • Însă am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaám, care l-a învăţat pe Bálac să arunce o piatră de scandal înaintea fiilor lui Israél, ca să mănânce cărnuri jertfite idolilor şi să se desfrâneze. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 14)

 • Fii vigilent! Întăreşte ce a mai rămas şi este gata să moară, căci nu am găsit desăvârşite faptele tale înaintea Dumnezeului meu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 2)

 • Cel care învinge va fi astfel îmbrăcat în haine albe; eu nu-i voi şterge numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu şi înaintea îngerilor lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 5)

 • „Cunosc faptele tale. Iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deşi ai o putere mică, ai păzit cuvântul meu şi nu mi-ai renegat numele! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 8)

 • Iată, ţi-i dau pe unii din sinagoga Satanei, care se numesc pe sine iudei, şi nu sunt, ci mint! Iată, îi voi face să vină, să se prosterne înaintea ta şi vor recunoaşte că eu te-am iubit! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 9)

 • cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea celui care şade pe tron şi se prosternau înaintea celui care este viu în vecii vecilor şi îşi aruncau coroanele înaintea tronului, spunând: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 10)

 • Când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului având fiecare o harpă şi cupe din aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 8)

 • Şi toţi îngerii stăteau [în picioare] în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 11)

 • De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 15)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina