1. În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniştii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi.

2. Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor, au spus: „Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese.

3. De aceea, fraţilor, căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun, plini de duh şi înţelepciune, pe care să-i stabilim pentru această necesitate.

4. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”.

5. Şi a plăcut cuvântul [acesta] înaintea întregii adunări şi i-au ales pe Ştéfan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Fílip, pe Prohór, pe Nicanór, pe Timón, pe Parmenás şi pe Nicolae, prozelit din Antiohía.

6. Pe aceştia i-au pus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.

7. Şi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalím se înmulţea foarte mult şi o mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.

8. Ştéfan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor.

9. Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilícia şi Asia, ca să discute cu Ştéfan,

10. însă nu puteau să se opună înţelepciunii şi duhului cu care vorbea.

11. Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună: „L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu”.

12. Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinédriului.

13. Apoi au pus nişte martori falşi care spuneau: „Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui loc sfânt şi împotriva Legii.

14. Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus, Nazarinéanul, va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»”.

15. Atunci, toţi cei care şedeau în Sinédriu l-au privit fix şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina