15. φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα
Livros sugeridos“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina