21. καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Βαασα καὶ διέλιπεν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ ἀνέστρεψεν εἰς Θερσα
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina