10. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina