10. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina