1. Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była:

2. z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla.

3. Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana.

4. Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.

5. Ci wszyscy byli synami Hemana, "Widzącego" królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki.

6. Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman.

7. A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu.

8. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń.

9. Pierwszy los padł na Józefa, z potomków Asafa, drugi był Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, razem dwunastu.

10. Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

11. Czwarty padł na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

12. Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

13. Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

14. Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

15. ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

16. Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

17. Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

18. Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

19. Dwunasty padł na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

20. Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

21. Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

22. Piętnasty padł na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

23. Szesnasty padł na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

24. Siedemnasty padł na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

25. Osiemnasty padł na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

26. Dziewiętnasty padł na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

27. Dwudziesty padł na Eliatę; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

28. Dwudziesty pierwszy padł na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

29. Dwudziesty drugi padł na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

30. Dwudziesty trzeci padł na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

31. Dwudziesty czwarty padł na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina