Fondare 185 Risultati per: dreptatea

 • Dreptatea mea va răspunde pentru mine înaintea ta de mâine, când vei veni pentru plata mea; tot ce nu va fi brumăriu şi bălţat între capre şi negru între miei să fie [socotit] ca furat dacă va fi la mine!”. (Cartea Genezei 30, 33)

 • Să nu te iei după cei mulţi ca să faci rău! Iar la judecată, să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi ca să înclini [dreptatea]! (Cartea Exodului 23, 2)

 • Dreptatea noastră este să avem grijă să împlinim toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru după cum ne-a poruncit». (Cartea Deuteronómului 6, 25)

 • Să nu spui în inima ta, când Domnul Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta: «Pentru dreptatea mea m-a făcut Domnul să intru ca să iau în stăpânire ţara aceasta!». Din cauza răutăţii popoarelor acelora Domnul îi izgoneşte din faţa ta. (Cartea Deuteronómului 9, 4)

 • Nu pentru dreptatea ta, nici pentru corectitudinea inimii tale intri tu să iei în stăpânire ţara lor, ci din pricina răutăţii acelor popoare Domnul Dumnezeul tău îi izgoneşte din faţa ta, pentru ca să se împlinească cuvântul pe care l-a jurat Domnul părinţilor tăi, lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób. (Cartea Deuteronómului 9, 5)

 • Să ştii că nu pentru dreptatea ta Domnul Dumnezeul tău îţi dă ţara aceasta bună ca s-o iei în stăpânire, căci tu eşti un popor încăpăţânat! (Cartea Deuteronómului 9, 6)

 • Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi, ca să trăieşti şi să iei în stăpânire ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! (Cartea Deuteronómului 16, 20)

 • El a ales partea cea mai bună pentru el, căci acolo este ascunsă partea de moştenire pentru cel ales; a fost pus drept cap al poporului, a înfăptuit dreptatea Domnului şi hotărârile lui cu privire la Israél”. (Cartea Deuteronómului 33, 21)

 • Domnul să întoarcă fiecăruia după dreptatea lui şi după fidelitatea lui! Domnul te-a dat astăzi în mâna [mea], iar eu nu am vrut să-mi întind mâna împotriva unsului Domnului. (Cartea întâi a lui Samuél 26, 23)

 • Domnul m-a răsplătit după dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele îmi va da înapoi. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 21)

 • Iar Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea şi după puritatea mea înaintea ochilor săi. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 25)

 • ascultă-l din ceruri şi fă dreptate slujitorilor tăi: condamnă-l pe cel vinovat, ca să aduci calea lui asupra capului lui, şi îndreptăţeşte-l pe cel drept, ca să-i dai după dreptatea lui! (Cartea întâi a Regilor 8, 32)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina