1. alef Cum s-a înnegrit aurul și s-a schimbat aurul cel mai bun; pietrele sanctuarului s-au împrăștiat la capătul tuturor străzilor!

2. bet Fiii Siónului, prețioși și socotiți ca aurul fin, cum de sunt considerați ca oalele de lut, lucrarea mâinilor olarului?

3. ghimel Chiar și șacalii își dau drumul la sâni ca să-și alăpteze puii, dar fiica poporului meu a devenit crudă ca struții din pustiu.

4. dalet Limba sugarului se lipește de cerul gurii din cauza setei, pruncii cer pâine, dar nu este cine să le-o dea.

5. he Cei care se hrăneau cu delicatese stau dezolați pe străzi. Cei crescuți pe purpură îmbrățișează gunoiul.

6. waw Nelegiuirea fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodómei, care a fost lovită într-o clipă, fără ca cineva să-și fi pus mâna pe ea.

7. zain Nazireii săi erau mai curați decât zăpada, mai albi decât laptele; trupurile lor erau mai roșii decât coralii, chipurile lor erau ca safirul.

8. het Fața lor s-a întunecat mai mult decât funinginea; nu mai sunt recunoscuți pe străzi, pielea li s-a lipit de oase, s-a uscat, a devenit ca lemnul.

9. tet Sunt mai fericiți cei străpunși de sabie decât cei care sunt răzbiți de foame, ei care se scurg răpuși din cauza lipsei roadelor câmpului.

10. yod Mâinile femeilor, miloase, îi fierb pe copiii lor; ei le-au fost aliment în timpul zdrobirii fiicei poporului meu.

11. kaf Domnul și-a satisfăcut furia, și-a revărsat mânia lui aprinsă, a aprins un foc în Sión, [foc] care a devorat temeliile sale.

12. lamed Nu au crezut regii pământului și toți locuitorii lumii că opresorul și dușmanul ar fi putut intra pe porțile Ierusalímului.

13. mem [Aceasta] din cauza păcatelor profeților ei și a nelegiuirilor preoților ei care au vărsat în mijlocul său sângele celor drepți.

14. nun Rătăceau ca niște orbi pe străzi, murdari de sânge, ca nimeni să nu poată să le atingă hainele.

15. samec Îndepărtați-vă! Un impur! Îndepărtați-vă, îndepărtați-vă, căci fugeau și rătăceau spunând printre neamuri: „Nu vor mai locui [aici]”!

16. pe Fața Domnului i-a împrăștiat, el nu se va mai uita la ei; nu au ridicat fața preoților, nu au arătat îndurare față de bătrâni.

17. ayn Ni se tot sfârșeau ochii [așteptând] în zadar ajutorul nostru. De la locul nostru de veghe am vegheat spre un neam care nu putea să ne mântuiască.

18. țade Ei vânau pașii noștri, ca să nu mergem pe străzile noastre; s-a apropiat sfârșitul nostru, zilele noastre s-au împlinit, pentru că a sosit sfârșitul nostru.

19. qof Urmăritorii noștri au fost mai iuți decât vulturii cerului, ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustiu.

20. reș Respirația nărilor noastre, unsul Domnului, a fost capturat în gropile lor, el, despre care spuneam: „Vom trăi la umbra lui printre neamuri”.

21. șin Veselește-te și bucură-te, fiică a Edómului, tu, care locuiești în țara Uț! Și peste tine va trece cupa: te vei îmbăta și te vei dezgoli.

22. tau S-a umplut nelegiuirea ta, fiică a Siónului, el nu te va mai deporta. El va pedepsi nelegiuirea ta, fiică a Edómului, și îți va dezvălui păcatele.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina