1. Az Úrtól kérjetek esõt a késõi esõ idején! Az Úr küldi a villámot, és adja az esõt; kenyeret ad az embernek és füvet a juhoknak.

2. A terafim megtévesztõ módon beszél, a jósok hamis látomásokat látnak, hazug álmokat hirdetnek, ostobaságokat jövendölnek. Lám, kóborolnak, mint a nyáj, tévelyegnek, mert nincsen pásztoruk.

3. A pásztorok ellen fellángolt haragom, a vezérbakot megbüntetem. Bizony, meglátogatja a [Seregek] Ura a nyáját, [Júda házát], s megteszi dicsõségének paripájává [az ütközetben].

4. Tõle származik a szegletkõ, tõle a sátorkaró, tõle az íj a csatához, tõle származik minden fõvezér. Olyanok együtt,

5. mint a hõsök, akik az utcák sarát tiporják a harcban. Harcolni fognak, mert velük lesz az Úr, s a lóháton érkezõk szégyent vallanak.

6. Júda házát erõssé teszem, József házát diadalmassá. Megújítom õket, mert megkönyörültem rajtuk, olyanok lesznek, mintha el sem vetettem volna õket; [mert én vagyok az Úr, az õ Istenük, és meghallgatom õket.]

7. Efraim olyan lesz, mint egy hõs. Szívük örül majd, mintha bort ittak volna; fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az Úrban.

8. Összegyûjtöm õket sípszóval, [mert megváltottam õket]: olyanok lesznek, mint régen voltak.

9. Szétszórtam õket a nép közé, de a távolban megemlékeznek rólam; [fiakat nevelnek, akik majd visszatérnek.]

10. Visszahozom õket Egyiptom földjérõl, összegyûjtöm õket Asszíriából, elvezérlem õket Gileád [és a Libanon] földjére. De ez még nem lesz elég:

11. Átkelnek Egyiptom tengerén, [és õ szétválasztja a tenger hullámait], s a Nílus minden mélysége kiszárad. Asszíriának megtörik a gõgje, és elragadják Egyiptomtól jogarát.

12. Az Úr lesz az erejük, dicsõséget szereznek nevében - mondja az Úr.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina