1. Az Úr angyala fölment Gilgalból Bételbe, és így szólt: "Kihoztalak titeket Egyiptomból, és elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak. Ezt mondtam: Nem szegem meg szövetségemet soha.

2. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a népével, hanem pusztítsátok el oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Miért tettétek ezt?

3. Aztán azt is mondtam: Nem ûzöm el ezeket a népeket elõletek. Szorongassanak benneteket, isteneik meg legyenek csapda a számotokra."

4. Amikor az Úr angyala elmondta Izrael fiainak ezeket a szavakat, a nép hangos sírásra fakadt.

5. Ennek a helynek a Bokim nevet adták, és áldozatot mutattak be ott az Úrnak.

6. Józsue akkor elbocsátotta a népet, Izrael fiai pedig mind elindultak, ki-ki a maga örökrészébe, hogy birtokba vegyék a földet.

7. Amíg Józsue élt, s a vének életben voltak, akik túlélték Józsuét és még látták azokat a nagy tetteket, amelyeket az Úr Izrael javára végbevitt, a nép az Úrnak szolgált.

8. Józsue, Nun fia, az Úr szolgája száztíz éves korában halt meg.

9. Azon a földön temették el, amely osztályrészül jutott neki. Timnat-Hereszben Efraim hegyén a Gaas-hegytõl északra.

10. És amikor ez a nemzedék megtért atyáihoz, egy más nemzedék nõtt fel utána, amely nem ismerte az Urat, sem azt, amit Izraelért tett.

11. Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és a Baaloknak szolgáltak.

12. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kivezette õket Egyiptom földjérõl, és más isteneket követtek, a körülöttük lakó népek isteneit. Ezeket imádták, az Urat pedig haragra ingerelték.

13. Elhagyták az Urat, s Baalnak és Asztarténak szolgáltak.

14. Az Úr haragra lobbant Izrael ellen. Rablók kezére adta, akik aztán kifosztották õket. Kiszolgáltatta õket körülöttük élõ ellenségeiknek - nem voltak képesek ellenállni nekik.

15. Bárhova mentek is, az Úr keze ellenük fordult, amint megmondta nekik az Úr, s amint megesküdött nekik az Úr. Így aztán végsõ nyomorúságra jutottak.

16. Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította õket elnyomóik kezébõl.

17. De bíráikra sem hallgattak. Idegen istenekkel adták össze magukat, leborultak elõttük: Nagyon hamar letértek arról az útról, amelyen atyáik jártak, akik hallgattak az Úr parancsaira: nem úgy jártak el, mint azok.

18. Amikor az Úr bírákat támasztott nekik, az Úr a bíróval volt, és kiszabadította õket ellenségeik kezébõl, amíg csak élt a bíró. Az Úr ugyanis megkönyörült rajtuk, amikor siránkoztak elnyomóik igája alatt.

19. Amikor azonban meghalt a bíró, visszaestek, és még nagyobb gonoszságokat követtek el, mint atyáik: idegen istenekhez szegõdtek, nekik szolgáltak, elõttük borultak le, és nem hagytak föl atyáik tetteivel s megrögzött viselkedésével.

20. Az Úr haragja fellángolt Izrael ellen. Így szólt: "Mivel ez a nép megszegte a szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem és nem hallgatott szavamra,

21. nem pusztítok el egyet sem ezek közül a népek közül, amelyeket Józsue meghagyott, amikor meghalt,"

22. hogy próbára tegye általuk Izraelt: vajon az Úr útjain járnak-e, mint atyáik jártak, vagy sem.

23. Az Úr ezért hagyta meg ezeket a népeket, nem siettette pusztulásukat és nem adta õket Józsue kezébe.

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina