1. Sámson lement Timnába, és ott meglátott a filiszteusok lányai közt egy nõt.

2. Amikor visszament, elbeszélte apjának és anyjának: "Láttam Timnában a filiszteusok lányai között egy nõt. Vegyétek nekem feleségül."

3. Apja és anyja így szólt hozzá: "Nincsen nõ törzsed tagjai közt és egész népedben, hogy elmész, és a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni?" De Sámson így válaszolt apjának: "Azt szerezd meg, mert az tetszett meg nekem."

4. Apja és anyja ugyanis nem tudta, hogy ezt az Úr sugallta, s hogy csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Ebben az idõben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelen.

5. Sámson lement Timnába. Amikor a timnai szõlõhegyhez ért, ordítva nekirontott egy fiatal oroszlán.

6. Rászállt az Úr lelke, és Sámson puszta kézzel széttépte az oroszlánt, mintha csak egy kecskét tépett volna szét. Apjának meg anyjának azonban nem mondta el, mit tett.

7. Lement, s beszélt a lánnyal - tetszett neki.

8. Egy idõ múlva aztán visszatért, hogy feleségül vegye a lányt. Kitérõt tett, hogy megnézze az oroszlán hulláját. S lám, az oroszlán csontvázában méhraj volt és lépesméz.

9. Felmarkolta, s menet közben eszegette. Amikor hazaért apjához és anyjához, nekik is adott, és õk is ettek belõle, de nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán csontvázából szedte ki.

10. Ezután lement asszonyához. Ott hét napig tartó lakomát rendeztek Sámsonnak, mert ez volt a szokásuk a legényeknek.

11. Mivel azonban tartottak tõle, harminc kísérõt adtak mellé, hogy a közelében legyenek.

12. Sámson így szólt hozzájuk: "Találós kérdést szeretnék nektek föladni. Ha meg tudjátok fejteni a lakoma hét napja alatt, akkor harminc inget és harminc váltóruhát adok nektek.

13. Ha ellenben nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem harminc inget és harminc váltóruhát." Azt válaszolták neki: "Add elõ találós kérdésedet, hadd halljuk."

14. Így szólt hozzájuk: "Eledel jött ki az evõbõl, s édesség került ki az erõsbõl." De három napig nem tudták megfejteni a találós kérdést.

15. Ezért a negyedik napon így szóltak Sámson feleségéhez: "Vedd rá férjedet, hogy árulja el neked a találós kérdés értelmét, mert ha nem, akkor megégetünk atyád házával egyetemben. Hát azért hívtatok ide, hogy kifosszatok minket?"

16. Sámsonnak a felesége a nyakába borulva siránkozott. Így beszélt: "Gyûlölsz, nem szeretsz. Találós kérdést adtál föl népem fiainak és nem magyaráztad meg nekem." "Atyámnak és anyámnak sem fejtettem meg, s neked elmondjam?!" - felelte neki.

17. Erre hét napon át siránkozott a nyakába borulva, ameddig csak tartott a lakoma. A hetedik napon végül elárulta neki a megfejtést, mert folyton zaklatta, õ pedig elmondta népe fiainak.

18. A hetedik napon, mielõtt betért volna hálószobájába, a városbeliek így szóltak Sámsonhoz: "Méznél vajon mi édesebb, oroszlánnál mi erõsebb?" Így válaszolt nekik: "Ha nem az én üszõmmel szántottatok volna, nem fejtettétek volna meg talányomat."

19. Akkor leszállt rá az Úr lelke, lement Askalonba, ott megölt harminc embert, elvette amijük volt, és a váltóruhákat odaadta azoknak, akik megfejtették a találós kérdést. Aztán haragra gerjedve visszatért atyja házába.

20. Sámson feleségét hozzáadták egyik barátjához, aki võfélyül szolgált neki.

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina