Talált 1979 Eredmények: Izrael

 • Ott oltárt épített, és elnevezte El-nek, Izrael Istenének. (Teremtés könyve 33, 20)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Isten így szólt hozzá: "A te neved Jákob, de ne hívjanak többé Jákobnak, hanem Izrael legyen a neved." (Teremtés könyve 35, 10)

 • Így az Izrael nevet adta neki. Isten tovább beszélt hozzá: "Én vagyok a magasságbeli Isten. Légy termékeny és szaporodj. (Teremtés könyve 35, 11)

 • Izrael tovább vonult, és sátrát Mikdál-Éderen túl verte fel. (Teremtés könyve 35, 21)

 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki. (Teremtés könyve 37, 3)

 • Izrael ezt mondta Józsefnek: "Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk." "Készen vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 37, 13)

 • Így azok között, akik (Egyiptomba) jöttek, megérkeztek Izrael fiai is, hogy gabonát vásároljanak, mivel Kánaán földjére is ránehezedett az ínség. (Teremtés könyve 42, 5)

 • Erre Izrael így szólt: "Miért okoztátok nekem ezt a fájdalmat, hogy elárultátok az embernek, hogy még egy öcsétek van?" (Teremtés könyve 43, 6)

 • Atyjuk, Izrael így szólt hozzájuk: "Ha már meg kell történni, ezt tegyétek: Vigyetek a föld legjobb termékeibõl valamit magatokkal zsákjaitokban és adjatok annak az embernek ajándékul egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, pisztáciabogyót és mandulát. (Teremtés könyve 43, 11)

 • Izrael fiai így is tettek. József a fáraó parancsára szekereket adott nekik és élelemmel is ellátta õket az útra. (Teremtés könyve 45, 21)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina