1. În ziua aceea, Debóra şi Barác, fiul lui Abinóam, aucântat:

2. „Pentru că [acei] conducători au condus în Israél şi pentru că poporul s-a oferit debunăvoie, binecuvântaţi-lpeDomnul!

3. Ascultaţi, regilor! Plecaţi urechea, voi care conduceţi! Eu voi cânta Domnului, voi cânta DomnuluiDumnezeuluiluiIsraél.

4. Doamne, când ai ieşit din Seír, când ai mers din câmpia Edóm, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat şi norii aulăsatsăcadăploaie.

5. Munţii s-au clătinat înaintea Domnului; aşa şi Sínaiul, înaintea Domnului DumnezeuluiluiIsraél.

6. În zilele lui Şamgár, fiul lui Anát, în zilele Iaélei, drumurile erau pustii şi călătorii mergeaupecăiocolite.

7. Satele erau pustii în Israél, erau pustii până când m-am ridicat eu, Debóra, m-am ridicat eu, mamăaluiIsraél.

8. El îşi alesese dumnezei noi. Războiul era la porţi, dar nu se vedea nici scut, nici suliţă între cei patruzeci de miiailuiIsraél.

9. Inima mea este alături de cei care hotărăsc în Israél, de cei din popor care se oferă debunăvoie. Binecuvântaţi-lpeDomnul!

10. Voi care călăriţi pe măgăriţe albe, voi care şedeţi pe covoare şi voi care mergeţipedrum, cântaţi!

11. Din glasul arcaşilor, la adăpătoare, acolo să se audă faptele de dreptate ale Domnului, faptele de dreptate pentru satele din Israél. Atunci poporulDomnului vacoborîlaporţi.

12. Ridică-te, ridică-te, Debóra! Ridică-te, ridică-te: Fă o cântare! Ridică-te, Barác, urmăreşte-i pe cei care te-auurmărit, fiulealluiAbinóam!

13. Atunci cei care au rămas din popor au coborât cu nobilii. Domnul [însuşi] a coborât pentrumineprintreeroi.

14. Din Efraím sunt cei a căror rădăcină este în Amaléc; După tine era Beniamín între popoarele tale; Din Machír au coborât cei care hotărau şidinZabulón,ceicaremânuiau toiagulconducătorului.

15. Căpeteniile lui Isahár erau cu Debóra; Isahár, ca şi Barác, a fost trimis pe jos în vale. La pâraiele lui Rubén s-aufăcutplanurimari.

16. De ce ai rămas în mijlocul staulelor? Ca să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Rubén s-aufăcutplanurimari.

17. Galaád a rămas dincolo de Iordán. De ce trăieşte Dan străin pe corăbii? Aşér a stat pe ţărmul mării şi s-a odihnitpemalurileei.

18. Zabulón este un popor care a înfruntat moartea şi Neftáli, pe înălţimiledincâmpie.

19. Au venit regii şi s-au luptat; atunci s-au luptat regii din Canaán la Taanác, la apele Meghído, însă pradă de argintnuauluat.

20. Din ceruri se luptau, stelele de pe cărările lor se luptau împotriva luiSiséra.

21. Pârâul Chişón i-a măturat, străvechiul pârâu, pârâul Chişón! Suflete al meu, calcă înpicioareputerea[lor]!

22. Atunci copitele cailor ropoteau de goana, de fuga războinicilorlor.

23. «Blestemat să fie Meróz!», a zis îngerul Domnului, «blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui! Căci nu a venit în ajutorul Domnului, înajutorulDomnului,printreeroi».

24. Binecuvântată să fie între femei Iaéla, soţia lui Héber, chenéul! Binecuvântată să fie ea între femeile carelocuiescîncort!

25. A cerut apă şi ea i-a dat lapte; în cupă de nobili i-a adussmântână.

26. Cu o mână a luat ţăruşul şi cu dreapta, ciocanul fierarilor; l-a lovit pe Siséra, i-a zdrobit capul, i-a sfărâmatşii-astrăpunstâmpla.

27. S-a ghemuit între genunchii ei: a căzut şi s-a culcat la picioarele ei; s-a ghemuit şi a căzut; acolo unde s-a ghemuit, acolo acăzutşiamurit.

28. Pe fereastră, printre zăbrele se uită mama lui Siséra şi strigă: «De ce zăboveşte carul lui să vină? De ceîntârziecarelelui?».

29. Cele mai înţelepte dintre prinţese îi răspund şi ea însăşi îşirăspundesingură:

30. «Oare nu au luat prada şi acum o împart? O fată sau două fete pe cap de viteaz! O porţie de haine colorate pentru Siséra! O porţie de haine colorate şi brodate! Unacoloratăşidouăbrodate pentrugâtulprădătorului!».

31. Aşa să piară toţi duşmanii tăi, Doamne! Dar cei ce-l iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea lui”. Apoi ţara a avut linişte timpdepatruzecideani.

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina