1. Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului după moartea lui Ehúd.

2. Domnul i-a dat în mâinile lui Iabín, regele din Canaán, care domnea la Haţór. Căpetenia armatei lui era Siséra, care locuia la Haróşet-Goím.

3. Fiii lui Israél au strigat către Domnul, căci [Iabín] avea nouă sute de care de fier şi îi asuprea crunt pe fiii lui Israél de douăzeci de ani.

4. În acel timp, judecător în Israél era Debóra, profetesa, soţia lui Lapidót.

5. Ea locuia sub palmierul Debórei, între Ráma şi Bétel, în muntele lui Efraím, iar fiii lui Israél urcau la ea pentru judecată.

6. Ea a trimis să-l cheme pe Barác, fiul lui Abinóam, din Chédeş-Neftáli şi i-a zis: „Oare nu a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israél: «Mergi pe muntele Tábor şi ia cu tine zece mii de oameni dintre fiii lui Neftáli şi dintre fiii lui Zabulón!

7. Îl voi atrage spre tine, la pârâul Chişón, pe Siséra, căpetenia armatei lui Iabín, împreună cu carele şi trupele lui şi-l voi da în mâinile tale»?”.

8. Barác i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, voi merge; dar dacă nu vii cu mine, nu voi merge”.

9. Ea a zis: „Voi merge cu tine, doar că nu va fi spre onoarea ta drumul pe care mergi pentru că Domnul îl va da pe Siséra în mâna unei femei”. Debóra s-a ridicat şi s-a dus cu Barác la Chédeş.

10. Barác i-a chemat pe Zabulón şi Neftáli la Chédeş; zece mii de oameni mergeau după el, iar Debóra a mers cu el.

11. (Héber, chenéul, se despărţise de Cáin, de fiii lui Hobáb, socrul lui Moise, şi îşi întinsese cortul la stejarul Ţaanáim, lângă Chédeş).

12. I s-a spus lui Siséra că Barác, fiul lui Abinóam, a urcat pe muntele Tábor.

13. Siséra a chemat toate carele – nouă sute de care de fier – şi tot poporul care era cu el de la Haróşet-Goím la pârâul Chişón.

14. Debóra i-a zis lui Barác: „Scoală-te, căci aceasta este ziua în care Domnul îl dă pe Siséra în mâinile tale! Oare nu iese Domnul înaintea ta?”. Barác a coborât de pe muntele Tábor cu cei zece mii de oameni după el.

15. Domnul i-a trecut pe Siséra, toate carele şi toate trupele lui prin ascuţişul sabiei înaintea lui Barác. Siséra a coborât din carul lui şi a fugit pe jos.

16. Barác a urmărit carele şi tabăra până la Haróşet-Goím. A trecut toată tabăra lui Siséra prin ascuţişul sabiei: nu a rămas nimeni.

17. Siséra a fugit pe jos la cortul Iaélei, soţia lui Héber, chenéul; căci era pace între Iabín, regele din Haţór, şi casa lui Héber, chenéul.

18. Iaéla a ieşit înaintea lui Siséra şi i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine şi nu te teme!”. El a intrat la ea în cort şi ea l-a acoperit cu o învelitoare.

19. El i-a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă, căci mi-e sete!”. Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit.

20. El i-a zis: „Stai la intrarea cortului şi dacă vine cineva şi te întreabă: «Este cineva aici?», să răspunzi: «Nu»!”.

21. Iaéla, soţia lui Héber, a luat un ţăruş de cort, a luat în mâna sa ciocanul, a venit la el pe ascuns şi i-a înfipt ţăruşul în tâmplă şi a intrat [ţăruşul] în pământ. El dormea, căci era obosit. Şi a murit.

22. Pe când Barác îl urmărea pe Siséra, Iaéla i-a ieşit înainte şi i-a zis: „Vino şi ţi-l voi arăta pe omul pe care-l cauţi!”. El a intrat la ea şi, iată, Siséra stătea întins, mort, cu ţăruşul [înfipt] în tâmplă.

23. În ziua aceea, Dumnezeu l-a umilit pe Iabín, regele din Canaán, înaintea fiilor lui Israél.

24. Mâna fiilor lui Israél a fost grea asupra lui Iabín, regele din Canaán, până ce l-au nimicit pe Iabín, regele din Canaán.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina