1. Psalm. Asafowy. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.

2. Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.

3. Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica.

4. Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić.

5. Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę.

6. Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią.

7. Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw tobie, Izraelu: Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.

8. Nie oskarżam cię o twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.

9. Nie chcę przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze stad twoich,

10. bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach.

11. Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu.

12. Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia.

13. Czy będę jadł mięso cielców albo pił krew kozłów?

14. Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,

15. wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz.

16. A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze

17. ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie?

18. Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami.

19. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy.

20. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki.

21. Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.

22. Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, bym nie porwał, a nie byłoby komu zbawić.

23. Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie.

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina