1. Bizonyos idõ múlva Egyiptom királyának pohárnoka és sütõmestere vétettek uruk, Egyiptom királya ellen.

2. A fáraó megharagudott a két tisztviselõre, a fõpohárnokra és a fõsütõmesterre,

3. és börtönbe vetette õket a testõrség parancsnokának házában, oda, ahol Józsefet is fogva tartották.

4. A testõrség parancsnoka Józsefet bízta meg szolgálatukkal. Egy ideig börtönben voltak.

5. Egyszer mindkettõnek ugyanazon az éjjel álma volt, olyan álma, amelyiknek mindkettõjük számára különös jelentõsége volt: az egyiptomi király fõpohárnoka és fõsütõmestere számára, akik börtönben ültek.

6. József másnap reggel a börtönbe ment, s látta, hogy le vannak törve.

7. Megkérdezte a fáraó tisztségviselõit, akik urának házában vele együtt fogva voltak, s így szólt: "Miért vágtok ma olyan bús arcot?"

8. "Álmot láttunk - felelték azok -, és nincs itt senki, aki megfejtené." József ezt mondta: "Az álom megfejtése nemde Isten dolga? De azért mondjátok el!"

9. A fõpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek e szavakkal: "Álmomban egy szõlõtõkét láttam magam elõtt.

10. A tõkén három vesszõ volt. Amikor kirügyezett, kinyílt a virágja is, és a szõlõfürtök érett szemeket hoztak.

11. A fáraó pohara a kezemben volt, vettem a bogyókat, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraónak nyújtottam.

12. József azt felelte, hogy ez a jelentése: "A három vesszõ három napot jelent.

13. Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelõtt, amikor pohárnoka voltál.

14. Gondolj rám is, ha majd jól megy a sorod! Gyakorolj kegyet velem, emlékezzél meg rólam a fáraó elõtt, és szabadíts ki ebbõl a házból,

15. mivel elraboltak a héberek földjérõl, s itt sem követtem el semmit, amiért börtönbe kellett volna vetni engem."

16. A fõsütõmester látta, hogy kedvezõ magyarázatot adott, ezért így szólt Józsefhez: "Álmomban olyan volt, mintha a fejemen három kosarat vittem volna finom süteménnyel.

17. A legfelsõ kosárban mindenféle étel volt, amelyet a pék a fáraónak készített. De madarak jöttek, és felfalták a fejemen levõ kosárból."

18. József feleletül így szólt: "A megfejtés ez: a három kosár három napot jelent.

19. Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet, felakasztat egy oszlopra és a húsodat a madarak szedik le rólad."

20. Harmadnap a fáraó születésnapja alkalmából lakomát rendezett összes udvari tisztviselõje számára. Udvari tisztviselõi jelenlétében fölemelte a fõpohárnok fejét és a fõsütõmester fejét.

21. A fõpohárnokot újra visszahelyezte hivatalába, újra nyújthatta a poharat a fáraónak.

22. A fõsütõmestert pedig felakasztatta, ahogy József az álmot értelmezte.

23. A fõpohárnok azonban nem gondolt többé Józsefre, hanem elfelejtette.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina