Trouvé 169 Résultats pour: Fáraó

 • A fáraó udvari fõtisztviselõi is látták és dicsérték a fáraó elõtt. Az asszonyt tehát a fáraó palotájába vitték, (Teremtés könyve 12, 15)

 • Erre a fáraó hívatta Ábrámot, és így szólt hozzá: "Mit tettél velem? Miért nem vallottad be, hogy a feleséged? (Teremtés könyve 12, 18)

 • A fáraó parancsot adott embereinek, vigyék õt is, feleségét is minden vagyonával együtt vissza. (Teremtés könyve 12, 20)

 • A midiániták pedig eladták õt Egyiptomban Potifárnak, a fáraó egyik kincstárnokának, az õrség parancsnokának. (Teremtés könyve 37, 36)

 • Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselõje, a testõrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. (Teremtés könyve 39, 1)

 • A fáraó megharagudott a két tisztviselõre, a fõpohárnokra és a fõsütõmesterre, (Teremtés könyve 40, 2)

 • Megkérdezte a fáraó tisztségviselõit, akik urának házában vele együtt fogva voltak, s így szólt: "Miért vágtok ma olyan bús arcot?" (Teremtés könyve 40, 7)

 • A fáraó pohara a kezemben volt, vettem a bogyókat, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraónak nyújtottam. (Teremtés könyve 40, 11)

 • Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelõtt, amikor pohárnoka voltál. (Teremtés könyve 40, 13)

 • Gondolj rám is, ha majd jól megy a sorod! Gyakorolj kegyet velem, emlékezzél meg rólam a fáraó elõtt, és szabadíts ki ebbõl a házból, (Teremtés könyve 40, 14)

 • Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet, felakasztat egy oszlopra és a húsodat a madarak szedik le rólad." (Teremtés könyve 40, 19)

 • Harmadnap a fáraó születésnapja alkalmából lakomát rendezett összes udvari tisztviselõje számára. Udvari tisztviselõi jelenlétében fölemelte a fõpohárnok fejét és a fõsütõmester fejét. (Teremtés könyve 40, 20)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina