1. "Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, õ tépett meg, õ is gyógyít meg minket; õ vert meg, õ köti be sebeinket.

2. Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe elõtt éljünk.

3. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi esõ, amely öntözi a földet."

4. Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hûséged, mint a reggeli felhõ, és mint a harmat, hamar tovatûnik.

5. Ezért ostoroztam õket a próféták által, ezért ölettem meg õket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság.

6. Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égõáldozat, hanem az Isten ismerete.

7. Adamnál mégis megszegték a szövetséget, ott lettek hûtlenek hozzám.

8. Gileád a gonosztevõk városa, vértõl áztatott föld.

9. Mint csapatosan leselkedõ rablók, olyan a papok társasága; mint a rablógyilkosok a szichemi úton, valóban gonosz tetteket visznek végbe.

10. Rettenetes, amit Bételben láttam: Efraim ott paráználkodik, Izrael beszennyezi magát.

11. Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet!

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina