1. Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże.

2. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności.

3. Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.

4. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika.

5. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło.

6. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

7. Ale już w Adam złamali przymierze i niewiernymi się tam okazali.

8. Gilead to miasto przestępców pełne jest krwawych śladów.

9. Kapłani podobni do zgrai zbójeckiej, mordują oni na drodze do Sychem, popełniają czyny haniebne.

10. Widziałem w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierząd, Izrael tam się plami.

11. "Dla ciebie, Judo, również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienię,

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina