Trouvé 16 Résultats pour: megemésztette

 • Dicsõséged nagyságával megbénítottad ellenségeidet, haragod tüze megemésztette õket, mint a pelyvát. (Kivonulás könyve 15, 7)

 • Láng csapott elõ az Úrtól, s megemésztette az oltáron az égõáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak. (Leviták könyve 9, 24)

 • Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a botját, amit kezében tartott, és megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret. Tûz csapott ki a sziklából, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Ezután az Úr angyala eltûnt szeme elõl. (Bírák könyve 6, 21)

 • Erre tûz hullott az Úrtól, megemésztette az égõáldozatot és a máglyát, még az árokban levõ vizet is elnyelte. (Királyok I. könyve 18, 38)

 • Amikor Salamon befejezte az imádságát, tûz szállt le az égbõl, és megemésztette az égõ- és véresáldozatokat. Ekkor az Úr dicsõsége betöltötte a templomot. (Krónikák II. könyve 7, 1)

 • Lobogó láng csapott fel seregeik ellen, és megemésztette a vétkeseket. (Zsoltárok könyve 106, 18)

 • hogyan könyörgött Mózes az Úrhoz, mire aztán tûz hullott alá az égbõl és elemésztette az áldozatot; ugyanígy imádkozott Salamon is, és tûz hullott alá, és megemésztette az égõáldozatot. (Makkabeusok II. könyve 2, 10)

 • Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Kardotok megemésztette prófétáitokat, mint a pusztító oroszlán. (Jeremiás könyve 2, 30)

 • Hesbon árnyékában állnak meg az elfáradt menekülõk. De tûz csapott ki Hesbonból és láng Szihon palotájából, amely megemésztette Moáb halántékát, és zajongó népének fejét. (Jeremiás könyve 48, 45)

 • Az Úr kitöltötte bosszúját, szabad folyást engedett haragjának. Tüzet gyújtott Sionban, s az megemésztette alapjait. (Siralmak könyve 4, 11)

 • Még amikor ép volt, akkor sem lehetett használni semmire, hát még akkor, amikor a tûz belekapott és megemésztette. (Ezekiel könyve 15, 5)

 • Aztán kitépték és a földre vetették, a keleti szél kiszárította gyümölcseit, és tönkrement. Erõs hajtása elszáradt, és megemésztette a tûz. (Ezekiel könyve 19, 12)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina