Trouvé 85 Résultats pour: ostaje

 • Ali luk mu èvrst ostaje, mišice mu ojaèale, rukom Jakog Jakovljeva, imenom Pastira, Stijene Izraela, (Knjiga Postanka 49, 24)

 • Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što æe se sijati, ono ostaje èisto; (Levitski zakonik 11, 37)

 • Ako ostaje još mnogo godina, neka isplati za svoju otkupninu u omjeru svoje prodajne svote. (Levitski zakonik 25, 51)

 • A ako ostaje samo nekoliko godina do jubilejske godine, neka izraèuna pa isplati za svoj otkup prema godinama službe. (Levitski zakonik 25, 52)

 • On odgovori: "Uzeli ste moga boga koga sam sebi naèinio i sveæenika te odlazite. A što ostaje meni? I još mi kažete: 'Što ti je?'" (Knjiga o sucima 18, 24)

 • Ta tko æe vas poslušati u tome? Jer kakav je dio onome koji ide u boj, takav je dio onome koji ostaje kod tovara. Jednak dio neka imaju svi." (Prva knjiga o Samuelu 30, 24)

 • Da sam podmuklo napao na njega izlažuæi opasnosti svoj život - jer kralju ništa ne ostaje skriveno - onda bi se ti držao po strani." (Druga knjiga o Samuelu 18, 13)

 • A Barzilaj odgovori kralju: "A koliko mi još godina života ostaje da idem s kraljem u Jeruzalem? (Druga knjiga o Samuelu 19, 35)

 • Al' kad èovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada? (Knjiga o Jobu 14, 10)

 • Pa ako sam zastranio doista, na meni moja zabluda ostaje. (Knjiga o Jobu 19, 4)

 • neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni, (Psalmi 19, 10)

 • Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena. (Psalmi 33, 11)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina