Trouvé 18 Résultats pour: Vašoj

 • da mi proda spilju Makpelu što njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vašoj nazoènosti, proda u vlasništvo za sahranjivanje." (Knjiga Postanka 23, 9)

 • I Jakov reèe svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tuðe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; oèistite se i preobucite. (Knjiga Postanka 35, 2)

 • A kad bude pobiranje ljetine, faraonu æete davati jednu petinu, dok æe èetiri petine ostajati vama: za zasijavanje polja, za hranu vama i onima koji su u vašim domovima i za hranu vašoj djeci." (Knjiga Postanka 47, 24)

 • Ako se stranac nastani u vašoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati. (Levitski zakonik 19, 33)

 • Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i roðeni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom. (Levitski zakonik 25, 45)

 • dokle Jahve ne dadne miran boravak i vašoj braæi kao i vama; tako da i oni zauzmu zemlju što im je Jahve, Bog vaš, daje s onu stranu Jordana. Istom onda neka se svaki od vas vrati na posjed što sam vam ga dodijelio.' (Ponovljeni zakon 3, 20)

 • davat æu vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeæe, i moæi æeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje; (Ponovljeni zakon 11, 14)

 • Sada je Jahve, Bog vaš, dao mir braæi vašoj, kako im bijaše obeæao. Vratite se sada u svoje šatore, u zemlju koju vam je dao Mojsije, sluga Jahvin, u baštinu s onu stranu Jordana. (Jošua 22, 4)

 • Radujemo se vašoj slavi. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 12)

 • Poslanici koje ste poslali našem narodu kazivali su nam o vašoj slavi i èasti i obradovali smo se njihovu dolasku. (Prva knjiga o Makabejcima 14, 21)

 • zato æu se i ja smijati vašoj propasti, rugat æu se kad vas obuzme tjeskoba: (Mudre izreke 1, 26)

 • Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu - braæi vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo. (Jeremija 29, 16)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina