Trouvé 105 Résultats pour: Uèenici

 • Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam rijeèju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao uèenici. (Izaija 50, 4)

 • Svi æe ti sinovi Jahvini biti uèenici, i velika æe biti sreæa djece tvoje. (Izaija 54, 13)

 • Ugledavši mnoštvo, uziðe na goru. I kad sjede, pristupe mu uèenici. (Evanðelje po Mateju 5, 1)

 • Kad uðe u laðu, poðoše za njim njegovi uèenici. (Evanðelje po Mateju 8, 23)

 • Tada pristupe k njemu Ivanovi uèenici govoreæi: "Zašto mi i farizeji postimo, a uèenici tvoji ne poste?" (Evanðelje po Mateju 9, 14)

 • U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Uèenici su njegovi ogladnjeli te poèeli trgati klasje i jesti. (Evanðelje po Mateju 12, 1)

 • Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, uèenici tvoji èine što nije dopušteno èiniti subotom." (Evanðelje po Mateju 12, 2)

 • I pristupe uèenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?" (Evanðelje po Mateju 13, 10)

 • Tada otpusti mnoštvo i uðe u kuæu. Pristupe mu uèenici govoreæi: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." (Evanðelje po Mateju 13, 36)

 • A uèenici njegovi doðu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu. (Evanðelje po Mateju 14, 12)

 • Uveèer mu pristupe uèenici pa mu reknu: "Pust je ovo kraj i veæ je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane." (Evanðelje po Mateju 14, 15)

 • I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreèe blagoslov pa razlomi i dade kruhove uèenicima, a uèenici mnoštvu. (Evanðelje po Mateju 14, 19)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina