Trouvé 115 Résultats pour: Josip

  • Tako i Josip, buduæi da je bio iz doma i loze Davidove, uziðe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - (Evanðelje po Luki 2, 4)

  • I doðe èovjek imenom Josip, vijeænik, èovjek èestit i pravedan; (Evanðelje po Luki 23, 50)

  • Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio uèenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. (Evanðelje po Ivanu 19, 38)

  • A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znaèi Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, (Djela apostolska 4, 36)

  • Drugi se put Josip oèitova braæi svojoj pa faraon dozna za podrijetlo Josipovo. (Djela apostolska 7, 13)

  • Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet duša. (Djela apostolska 7, 14)

  • Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima. (Poslanica Hebrejima 11, 22)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina