Trouvé 239 Résultats pour: æemo

 • TÓa kako æe se znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome što ideš s nama. Time æemo se samo razlikovati ja i tvoj narod meðu svim narodima koji su na licu zemlje." (Knjiga Izlaska 33, 16)

 • Ako biste rekli: 'Èime æemo se hraniti te sedme godine kad ne budemo ni sijali ni brali plodova?' (Levitski zakonik 25, 20)

 • Mojsije reèe Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: "Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: 'Dat æu vam ga!' Poði s nama i dobro æemo ti èiniti, jer je Jahve obeæao sreæu Izraelu." (Knjiga Brojeva 10, 29)

 • Ako s nama poðeš, dobroèinstva koja nam Jahve bude udijelio s tobom æemo dijeliti." (Knjiga Brojeva 10, 32)

 • Tko god priðe Jahvinu prebivalištu, umire ... Zar æemo svi izginuti?" (Knjiga Brojeva 17, 28)

 • Pusti nas da proðemo kroz tvoju zemlju. Neæemo iæi preko polja ni vinograda niti æemo piti vodu iz bunara; iæi æemo Kraljevskim putem, ne skreæuæi ni desno ni lijevo, dok ne proðemo tvoje podruèje." (Knjiga Brojeva 20, 17)

 • "Iæi æemo utrenikom", rekoše Izraelci, "a budemo li pili tvoje vode, mi i naša stada, za to æemo ti platiti. Ništa više, samo da proðemo pješice." (Knjiga Brojeva 20, 19)

 • "Pusti da proðem preko tvoje zemlje. Neæemo zalaziti u polja i u vinograde, niti æemo piti vode iz bunara. Iæi æemo Kraljevskim putem dok ne proðemo tvoje podruèje." (Knjiga Brojeva 21, 22)

 • a sami æemo pograbiti oružje i poæi na èelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša nejaèad neka ostane - zbog stanovništva ove zemlje - u utvrðenim gradovima. (Knjiga Brojeva 32, 17)

 • Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: "Što je god Jahve rekao tvojim slugama, to æemo uèiniti. (Knjiga Brojeva 32, 31)

 • Mi æemo naoružani prijeæi pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana." (Knjiga Brojeva 32, 32)

 • Svi ste onda došli k meni i rekli: 'Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim æemo iæi i o gradovima u koje æemo doæi.' (Ponovljeni zakon 1, 22)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina