1. Ascultați aceasta, preoți! Dă atenție, casă a lui Israél! Casă a regelui, pleacă-ți urechea! Căci a voastră este judecata, deoarece un laț sunteți pentru Míţpa, o plasă întinsă peste Tábor!

2. Cel care se abate se afundă în corupție, dar eu îi voi corecta pe toți.

3. Eu îl cunosc pe Efraím și Israél nu-mi este ascuns. Acum, tu te-ai desfrânat, Efraím, și ai devenit impur, Israél.

4. Faptele lor nu le permit să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh al desfrânării este în ei și pe Domnul nu-l cunosc.

5. Mândria lui Israél dă mărturie înaintea feței lui, iar Israél și Efraím se vor poticni în nelegiuirea lor; ba chiar și Iúda se va poticni cu ei.

6. Cu turmele și cu cirezile lor vor merge să-l caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi, căci el s-a îndepărtat de la ei.

7. L-au trădat pe Domnul, căci au dat naștere la copii străini. Acum, luna nouă le va devora proprietățile.

8. Sunați din trâmbiță în Ghibéea, din trompetă în Ráma. Înălțați strigăte la Bet-Áven, căci sunt în urma ta, Beniamín!

9. Efraím va deveni o ruină în ziua necazului; în triburile lui Israél voi face cunoscut ceea ce este sigur.

10. Căpeteniile lui Iúda sunt precum cei care mută hotarul: asupra lor se va revărsa ca apele furia mea.

11. Efraím este oprimat, judecata este încălcată, căci de bunăvoie a umblat după poruncă [omenească].

12. Voi fi ca molia pentru Efraím, ca rugina pentru casa lui Iúda.

13. Când Efraím își vede boala și Iúda, rănile, Efraím merge în Asíria și trimite la regele Iaréb, care nu poate să vă vindece și să îndepărteze de la voi boala.

14. Eu voi fi ca un leu pentru Efraím și ca un leu tânăr pentru casa lui Iúda. Eu, eu voi sfâșia, voi merge să iau, și nu va fi cine să salveze.

15. Voi merge și mă voi întoarce la locul meu până se vor recunoaște vinovați și vor căuta fața mea: în asuprirea lor vor tânji după mine.

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina