1. Ascultaţi cuvântul Domnului, fii ai lui Israél! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu mai este adevăr, nu mai este îndurare, nu este cunoaștere a lui Dumnezeu în țară.

2. Jurământul, minciuna, crima, furtul și adulterul s-au răspândit, sângele atinge sângele.

3. De aceea, țara va jeli și se vor ofili toți cei care locuiesc în ea, împreună cu animalele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării se vor adăuga la ele. Împotriva preoților

4. Nimeni să nu se certe și nimeni să nu aducă reproș, căci poporul tău este precum cei care se ceartă cu preotul!

5. Tu te poticnești ziua, ba chiar profetul se poticnește cu tine noaptea: eu te asemăn cu mama ta.

6. Se distruge poporul meu, pentru că nu are cunoaștere. Fiindcă ai refuzat cunoașterea, și eu voi refuza să mai fii preot pentru mine. Deoarece ai uitat legea Dumnezeului tău, și eu îi voi uita pe fiii tăi.

7. Cu cât au devenit mai mulți, cu atât au păcătuit [mai mult] împotriva mea: cinstea lor o voi schimba în dezonoare.

8. Se hrănesc cu [jertfele] pentru păcat ale poporului meu și își înalță sufletele spre nelegiuirile lor.

9. Cum este poporul, așa și preotul: voi cerceta căile lor și după faptele lor le voi răsplăti.

10. Vor mânca, dar nu se vor sătura, se vor desfrâna, dar nu vor rodi, pentru că au părăsit slujirea Domnului.

11. Desfrâurile, vinul și mustul le-au răpit inima.

12. Poporul meu consultă lemnul său și toiagul lui îi face cunoscut. Căci un duh al desfrânării îi face să rătăcească și ei se desfrânează departe de Dumnezeul lor.

13. Pe vârfurile munților aduc jertfe și pe coline ard tămâie, sub stejar, sub plop și sub terebint, căci umbra lor este bună. De aceea, fiicele voastre se desfrânează și nurorile voastre comit adulter.

14. Nu le voi pedepsi pe fiicele voastre pentru că se desfrânează, nici pe nurorile voastre pentru că săvârșesc adulter, căci ei înșiși merg deoparte cu desfrânatele și aduc jertfe cu prostituatele sacre. Dar poporul nu pricepe și se distruge.

15. Dacă tu, Israél, te desfrânezi, Iúda să nu se facă vinovat! Nu mergeți la Ghilgál, nu urcați la Bet-Áven și nu jurați: „Viu este Domnul!”.

16. Căci ca o junincă îndărătnică s-a îndărătnicit Israél. Acum, să-l mai pască Domnul ca pe un miel în loc deschis?

17. Efraím s-a lipit de idoli: lăsați-l!

18. Când îndepărtează băutura lor, se desfrânează.

19. Vântul îi va învălui cu aripile sale și ei se vor rușina de jertfele lor.

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina