1. Davíd şi căpeteniile armatei au împărţit pentru slujire oameni – dintre fiii lui Asáf, Hemán şi Iedutún – care să profeţească prin harpe, alăute şi cimbale. Numărul oamenilor destinaţi pentru slujire era:

2. dintre fiii lui Asáf: Zacúr, Iosíf, Netánia şi Aşareelá; fiii lui Asáf erau sub călăuzirea lui Asáf, care profeţea sub călăuzirea regelui;

3. din Iedutún, fiii lui Iedutún: Ghedalía, Ţerí, Isaía, Haşabía, Matitía [şi Şiméi], şase; ei erau sub călăuzirea tatălui lor, Iedutún, care profeţea cu harpa ca să-l preamărească şi să-l laude pe Domnul;

4. din Hemán, fiii lui Hemán: Búchia, Matanía, Uziél, Şebuél, Ierimót, Hananía, Hanáni, Eliatá, Ghidaltí, Romamtí-Ézer, Ioşbecáşa, Malotí, Hotír, Mahaziót.

5. Aceştia erau toţi fiii lui Hemán, vizionarul regelui prin cuvintele lui Dumnezeu ca să-i înalţe puterea. Dumnezeu i-a dat lui Hemán paisprezece fii şi trei fiice.

6. Toţi aceştia erau sub călăuzirea părinţilor lor, Asáf, Iedutún şi Hemán, când cântau în casa Domnului din cimbale, alăute şi harpe pentru slujirea casei lui Dumnezeu, sub călăuzirea regelui.

7. Numărul lor, cu al fraţilor lor care erau pricepuţi în cântarea Domnului, toţi iscusiţi, era două sute optzeci şi opt.

8. Au aruncat sorţii pentru slujire cel mic ca şi cel mare, cel iscusit ca şi cel începător.

9. Primul la sorţi a ieşit pentru Asáf, Iosíf; Ghedalía, al doilea: el, fraţii săi şi fiii săi erau doisprezece;

10. al treilea, Zacúr; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

11. al patrulea, pentru Iţeri; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

12. al cincilea, Netánia; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

13. al şaselea, Búchia; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

14. al şaptelea, Iesareela; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

15. al optulea, Isaía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

16. al nouălea, Matanía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

17. al zecelea, Şiméi; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

18. al unsprezecelea, Azareél; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

19. al doisprezecelea, pentru Haşabía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

20. al treisprezecelea, Şubaél; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

21. al paisprezecelea, Matitía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

22. al cincisprezecelea, pentru Ierimót; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

23. al şaisprezecelea, pentru Hananía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

24. al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecáşa; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

25. al optsprezecelea, pentru Hanáni; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

26. al nouăsprezecelea, pentru Malotí; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

27. al douăzecilea, pentru Eliatá; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

28. al douăzeci şi unulea, pentru Hotír; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

29. al douăzeci şi doilea, pentru Ghidaltí; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

30. al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziót; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece;

31. al douăzeci şi patrulea, pentru Romamtí-Ézer; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece.

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina