1. După aceea, Davíd l-a consultat pe Domnul: „Să urc într-una dintre cetăţile lui Iúda?”. Domnul i-a răspuns: „Urcă!”. Davíd a zis: „Unde să urc?”. [Domnul a răspuns]: „La Hebrón”.

2. Davíd a urcat acolo cu cele două soţii ale sale: Ahinóam din Izreél şi Abigáil, soţia lui Nabál, din Carmél.

3. Davíd a luat cu el şi pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui, şi au locuit în cetăţile din Hebrón.

4. Bărbaţii lui Iúda au venit şi l-au uns acolo pe Davíd ca rege peste casa lui Iúda. Şi i-au zis lui Davíd că oamenii din Iábeş Galaád sunt cei care l-au îngropat pe Saul.

5. Davíd a trimis mesageri la oamenii din Iábeş-Galaád să le spună: „Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, fiindcă aţi arătat îndurare faţă de stăpânul vostru Saul şi l-aţi îngropat!

6. Domnul să arate faţă de voi îndurare şi adevăr! Vă voi face şi eu bine pentru că aţi făcut lucrul acesta.

7. Acum, întăriţi-vă mâinile şi fiţi puternici; stăpânul vostru Saul a murit, iar casa lui Iúda m-a uns pe mine rege peste voi”.

8. Abnér, fiul lui Ner, căpetenia armatei pe care o avea Saul, l-a luat pe Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi l-a dus la Mahanáim.

9. L-a făcut rege peste Galaád, peste cei din Aşúr, peste Izreél, peste Efraím, peste Beniamín şi peste tot Israélul.

10. Iş-Bóşet, fiul lui Saul, avea patruzeci de ani când a devenit rege al lui Israél şi a domnit doi ani. Numai casa lui Iúda l-a urmat pe Davíd.

11. Numărul zilelor cât timp Davíd a fost rege în Hebrón au fost de şapte ani şi şase luni.

12. Abnér, fiul lui Ner, şi slujitorii lui Iş-Bóşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanáim spre Gabaón.

13. Ióab, fiul Ţerúiei, şi slujitorii lui Davíd au ieşit şi s-au întâlnit la piscina din Gabaón. Unii stăteau de o parte a piscinei, iar ceilalţi de cealaltă parte a piscinei.

14. Abnér i-a zis lui Ióab: „Să se ridice tinerii şi să se bată înaintea noastră!”. Ióab a răspuns: „Să se ridice!”.

15. S-au sculat şi au înaintat în acelaşi număr, doisprezece pentru Beniamín, pentru Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi doisprezece dintre slujitorii lui Davíd.

16. Fiecare l-a apucat pe vecinul său de cap şi i-a înfipt sabia în coastă şi au căzut toţi împreună. Au numit locul acela Helcát-Haţurím. Acesta este în Gabaón.

17. A fost o luptă grea în ziua aceea. Abnér şi oamenii lui Israél au fost bătuţi înaintea slujitorilor lui Davíd.

18. Acolo erau cei trei fii ai Ţerúiei: Ióab, Abişái şi Asaél. Asaél era iute la picioare ca o căprioară de câmpie.

19. L-a urmărit pe Abnér fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga de pe urma lui Abnér.

20. Abnér s-a uitat înapoi şi a zis: „Eşti tu, Asaél?”. Iar el a răspuns: „Eu sunt”.

21. Abnér i-a zis: „Abate-te la dreapta sau la stânga, apucă-l pe unul dintre tineri şi ia-i hainele!”. Dar Asaél n-a vrut să se abată din urma lui.

22. Abnér i-a zis din nou lui Asaél: „Pleacă din urma mea! De ce să te dobor la pământ? Cum voi putea să-mi ridic privirea spre Ióab, fratele tău?”.

23. Dar el nu a vrut să plece. Abnér l-a lovit în burtă cu coada suliţei şi suliţa a ieşit în spate; a căzut acolo şi a murit pe loc. Toţi cei care veneau la locul unde căzuse şi murise Asaél se opreau.

24. Ióab şi Abişái l-au urmărit pe Abnér. La apusul soarelui, au ajuns la colina Amá care este în faţă cu Ghíah, pe drumul care duce în pustiul Gabaón.

25. Fiii lui Beniamín s-au adunat după Abnér, s-a format un grup şi au stat pe vârful unui deal.

26. Abnér a strigat către Ióab: „Oare va sfâşia sabia fără încetare? Nu ştii că la sfârşit va fi amar? Până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraţilor săi?”.

27. Ióab a răspuns: „Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, până dimineaţă poporul nu s-ar fi întors de la urmărirea fratelui său”.

28. Ióab a sunat din trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit; nu l-au mai urmărit pe Israél şi nu au mai luptat.

29. Abnér şi oamenii lui au mers în Arabáh toată noaptea; au trecut Iordánul, au mers prin tot Bitrónul şi au ajuns la Mahanáim.

30. Ióab s-a întors de la urmărirea lui Abnér şi a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece dintre slujitorii lui Davíd şi Asaél.

31. Slujitorii lui Davíd au lovit din Beniamín şi dintre oamenii lui Abnér şi au omorât trei sute şaizeci de oameni.

32. L-au luat pe Asaél şi l-au îngropat în mormântul tatălui său, la Betleém. Ióab şi oamenii lui au mers toată noaptea şi, în zorii zilei, erau la Hebrón.

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina