52. ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ’ αἰῶνος κύριε καὶ παρεκλήθην

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina