136. διεξόδους ὑδάτων κατέβησαν οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαξαν τὸν νόμον σου

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina