Fundar 85 Resultados para: rátok

 • Jákob azután hívta fiait és így szólt: "Gyûljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli idõkben rátok vár. (Teremtés könyve 49, 1)

 • "Menj tehát, hívd össze Izrael véneit és mondd meg nekik: Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene megjelent nekem és kijelentette: Letekintettem rátok és láttam a bánásmódot, amelyben az egyiptomiak részesítenek benneteket. (Kivonulás könyve 3, 16)

 • Az Úr még ezt mondta Mózesnek: "A fáraó nem hallgat rátok, hogy csodajeleim sokszorozódjanak Egyiptom földjén." (Kivonulás könyve 11, 9)

 • Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok elõtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. (Kivonulás könyve 12, 23)

 • Vadállatokat szabadítok rátok, hogy ragadják el gyermekeiteket, pusztítsák el barmaitokat, és tizedeljenek meg benneteket annyira, hogy az utak elhagyatottá váljanak. (Leviták könyve 26, 22)

 • Kardot hozok rátok, hogy megbosszulja a szövetséget. Akkor majd városaitokba menekültök, de pestist bocsátok rátok és ellenségeitek kezére kerültök. (Leviták könyve 26, 25)

 • S ha egy idegen megszáll nálatok, s meg akarja a húsvétot az Úrnak tartani, pontosan úgy járjon el, ahogy a húsvétra vonatkozó törvény és szabály elõírja. Egy és ugyanazon törvény vonatkozik rátok, az idegenre éppúgy, mint a közületek valóra." (Számok könyve 9, 14)

 • Egy és ugyanaz a szabály vonatkozik rátok és a (köztetek) tartózkodó idegenre; a szabály eljövendõ nemzedékeiteknek is szól, minden idõre; az idegennek ugyanazok a kötelezettségei az Úrral szemben, mint nektek. (Számok könyve 15, 15)

 • Akkor visszafordultatok és panaszkodtatok az Úr színe elõtt. Az Úr azonban nem hallotta meg panaszotokat és nem vetett ügyet rátok. (Második Törvénykönyv 1, 45)

 • A Hóreben annyira magatokra vontátok az Úr haragját, és az Úr megneheztelt rátok, hogy el akart pusztítani benneteket. (Második Törvénykönyv 9, 8)

 • Akkor elindult Balak, Cippor fia, Moáb királya, hogy harcba szálljon Izrael ellen. Elhívatta Bileámot, Beor fiát, hogy átkot mondjon rátok. (Józsue könyve 24, 9)

 • De ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, lázadoztok parancsai ellen, akkor az Úr keze rátok s királyotokra nehezedik. (Sámuel I. könyve 12, 15)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina