Fundar 35 Resultados para: parancsnoka

 • Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselõje, a testõrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. (Teremtés könyve 39, 1)

 • A testõrség parancsnoka Józsefet bízta meg szolgálatukkal. Egy ideig börtönben voltak. (Teremtés könyve 40, 4)

 • A város parancsnoka, Zebul meghallotta Obed fiának, Gaalnak szavait és haragra gerjedt. (Bírák könyve 9, 30)

 • Jehojada fia, Benaja volt a kereták és peleták parancsnoka. Dávid fiai papok voltak. (Sámuel II. könyve 8, 18)

 • Joáb állt az egész sereg élén. Jehojada fia, Benaja volt a kereták és peleták parancsnoka. (Sámuel II. könyve 20, 23)

 • De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szõtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, (Királyok I. könyve 16, 9)

 • Babilon királyának, Nebukadnezárnak 19. esztendejében, az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján Bábel királyának szolgája, a testõrség parancsnoka, Nebuzaradan bevonult Jeruzsálembe. (Királyok II. könyve 25, 8)

 • A lakosok maradékát, akik még életben maradtak a városban, aztán a szökevényeket, akik átszöktek Bábel királyához, valamint a mesteremberek maradékát elhurcolta Nebuzaradan, a testõrség parancsnoka. (Királyok II. könyve 25, 11)

 • Hanem a föld népébõl hagyott ott a testõrség parancsnoka szõlõmûvesnek és földmûvesnek. (Királyok II. könyve 25, 12)

 • A színaranyból vagy színezüstbõl való füstölõket és hintõket is elvitte a testõrség parancsnoka. (Királyok II. könyve 25, 15)

 • A testõrség parancsnoka elvitte fogságba Szeraja fõpapot, továbbá a második papot, Cefanját és a küszöb három õrét. (Királyok II. könyve 25, 18)

 • Nebuzaradan, a testõrség parancsnoka fogta és Bábel királya elé vitte õket, Riblába. (Királyok II. könyve 25, 20)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina