Fundar 58 Resultados para: országát

 • Hór hegyétõl a Sás-tenger felé vezetõ úton indultak tovább, hogy megkerüljék Edom országát. A nép azonban belefáradt a vándorlásba (Számok könyve 21, 4)

 • Izrael azonban legyõzte kardja élével, s meghódította országát az Arnontól egészen Jabbokig, vagyis Ammon fiaiig. Mert Jazer volt a határ az ammoniták felé. (Számok könyve 21, 24)

 • Hesbon volt ugyanis az amoriták királyának, Szichonnak a székhelye. Õ Moáb elsõ királya ellen hadat viselt, s egész országát hatalmába ejtette egészen az Arnonig. (Számok könyve 21, 26)

 • Így legyõzték fiaival és egész népével együtt, úgyhogy senki sem volt, aki élve maradt, vagy megmenekült volna, országát pedig elfoglalták. (Számok könyve 21, 35)

 • Erre Mózes nekik adta - Gád fiainak és Ruben fiainak és József fia, Manassze törzse felének - az amoriták királyának Szichonnak az országát, a földet és a városokat, beleértve a határmentét, s a környékbeli városokat is. (Számok könyve 32, 33)

 • Így szólt hozzám az Úr: "Nézd, mostantól kiszolgáltatom neked Szichont és országát. Fogj hozzá országa meghódításához!" (Második Törvénykönyv 2, 31)

 • Így foglaltuk el akkoriban a Jordánon túl az amoriták két királyának országát az Arnon pataktól egészen a Hermon-hegységig. (Második Törvénykönyv 3, 8)

 • s akinek országát, mint Básán királyának, Ognak az országát is, elfoglalták - a Jordánon túl, napkelet felé uralmon levõ mindkét amorita király (országát), (Második Törvénykönyv 4, 47)

 • meghódítottuk országát, s Ruben és Gád fiainak, meg Manassze törzse felének adtuk örökségül. (Második Törvénykönyv 29, 7)

 • Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai legyõzték, és (országát) Mózes, az Úr szolgája Ruben és Gád fiainak, valamint Manassze törzse felének adta birtokul. (Józsue könyve 12, 6)

 • Az országok istenei közül melyik volt képes megmenteni országát a kezemtõl? Hát akkor az Úr most hogy szabadíthatná ki Jeruzsálemet a kezembõl?" (Királyok II. könyve 18, 35)

 • egész uralkodása, hõstettei, mindaz az áldás és csapás, amely érte Izraelt és a föld minden országát. (Krónikák I. könyve 29, 30)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina