Fundar 612 Resultados para: neked

 • Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked! (Második Törvénykönyv 5, 12)

 • Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú életû légy és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked! (Második Törvénykönyv 5, 16)

 • Menj oda és hallgass meg mindent, amit az Úr, a mi Istenünk mond, aztán majd elmondod nekünk, amit az Úr, a mi Istenünk mond neked. Meghallgatjuk és megtesszük!" (Második Törvénykönyv 5, 27)

 • Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! (Második Törvénykönyv 6, 3)

 • Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, õrizd meg szívedben, (Második Törvénykönyv 6, 6)

 • ha az Úr, a te Istened majd kiszolgáltatja neked, s te legyõzöd õket, akkor töltsd be rajtuk az átkot, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk. (Második Törvénykönyv 7, 2)

 • Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma szabok neked, hogy kövesd õket. (Második Törvénykönyv 7, 11)

 • Szeretni fog, megáld és megsokasít. Megáldja méhed gyümölcsét, földed termését, gabonádat, borodat, olajodat, tehened borját, nyájad szaporulatát azon a földön, amelyre megesküdött atyáidnak, hogy neked adja. (Második Törvénykönyv 7, 13)

 • Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld õket együttérzõn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra! (Második Törvénykönyv 7, 16)

 • Az Úr, a te Istened kiszolgáltatja õket neked, veszteség veszteségre éri õket, míg ki nem pusztulnak. (Második Törvénykönyv 7, 23)

 • Ha azonban eszel és jóllaksz, dicsõítsd az Urat, a te Istenedet a szép országért, amelyet adott neked. (Második Törvénykönyv 8, 10)

 • Vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, a te Istenedrõl, nem tartván meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket ma szabott neked. (Második Törvénykönyv 8, 11)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina