Fundar 293 Resultados para: mindent

 • Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. (Teremtés könyve 9, 3)

 • A szolga elbeszélt Izsáknak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 24, 66)

 • Amikor Lábán hírt vett Jákobról, nõvére fiáról, eléje sietett, megölelte, megcsókolta és házába vezette. Õ pedig elbeszélt Lábánnak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 29, 13)

 • De megtudta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták: "Jákob mindent magához ragadott, ami apánké volt, apánk vagyonából egész gazdagságot szerzett." (Teremtés könyve 31, 1)

 • Õ folytatta: "Emeld föl a szemed és lásd, hogy minden kos, amely a te bárányaidat ûzi, csíkos, pettyes és foltos. Én ugyanis mindent láttam, amit Lábán veled tett. (Teremtés könyve 31, 12)

 • Valóban, az egész gazdagság, amit Isten elvett apánktól, a mienk és a fiainké. Ezért most tégy meg mindent, amit Isten parancsolt neked!" (Teremtés könyve 31, 16)

 • Ha sok menyasszonyi hozományt és ajándékot követeltek, mindent megadok, amit kívántok. Csak a lányt engedjétek feleségül hozzám." (Teremtés könyve 34, 12)

 • Elvitték nyájukat, barmaikat, s mindent, ami a városban és a mezõn volt. (Teremtés könyve 34, 28)

 • Egész vagyonukat, minden gyermeket és minden asszonyt elvittek, s elraboltak mindent, ami a házakban volt. (Teremtés könyve 34, 29)

 • Ura meglátta, hogy az Úr vele van és hogy az Úr sikerre segít mindent, amihez hozzáfog, (Teremtés könyve 39, 3)

 • Mikor megérkeztek atyjukhoz Kánaánba, elmondtak neki mindent, ami velük történt: (Teremtés könyve 42, 29)

 • Mikor azonban mindent elbeszéltek, amit József mondott és látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy õt elvitesse, akkor ismét élet szállt atyjukba. (Teremtés könyve 45, 27)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina