Fundar 427 Resultados para: Királya

 • Sziddim völgye tele volt aszfaltbányával. Amikor Szodoma királya és Gomorra királya menekülni kényszerült, beléjük estek, a többiek pedig a hegyek közé futottak. (Teremtés könyve 14, 10)

 • Amikor a Kedor-Laomer, és a vele levõ királyok fölött aratott gyõzelembõl visszatért, Szodoma királya eléje jött Sáve völgyében (ez a Királyok völgye). (Teremtés könyve 14, 17)

 • Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Õ ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. (Teremtés könyve 14, 18)

 • Szodoma királya így szólt Ábrámhoz: "Add nekem az embereket, a zsákmányt tartsd meg magadnak." (Teremtés könyve 14, 21)

 • Ábrahám azt mondta a feleségérõl: a húgom. Akkor Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitette Sárát. (Teremtés könyve 20, 2)

 • Edom királya volt Bela, Beor fia, városát pedig Dinhabának hívták. (Teremtés könyve 36, 32)

 • Bizonyos idõ múlva Egyiptom királyának pohárnoka és sütõmestere vétettek uruk, Egyiptom királya ellen. (Teremtés könyve 40, 1)

 • József 30 éves volt, amikor Egyiptom királya, a fáraó elõtt állt. József eltávozott a fáraótól és bejárta Egyiptom egész földjét. (Teremtés könyve 41, 46)

 • A fáraó így válaszolt Józsefnek: Jákob és fiai Egyiptomba mentek Józsefhez. Amikor a fáraó, Egyiptom királya meghallotta, így szólt Józsefhez: "Apád és testvéreid eljöttek hozzád. (Teremtés könyve 47, 5)

 • Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták: (Kivonulás könyve 1, 15)

 • Ezért Egyiptom királya felelõsségre vonta õket: "Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat? " (Kivonulás könyve 1, 18)

 • Hosszú idõ telt el, s közben meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk felhatolt Istenhez nyomorúságukból. (Kivonulás könyve 2, 23)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina